iq business

Новини


241 Проведен курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 16.11.2011год.
242 КОЛЕДНО ПАРТИ!!! 11.11.2011год.
243 "Относно оценяването на недвижими имоти в България" 04.11.2011год.
244 Проведена дискусия на 8.10. 2011г. 13.10.2011год.
245 Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 10.10.2011год.
246 Дискусия на 08.10.2011г. 21.09.2011год.
247 КНОБ РК Варна организира курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 20.09.2011год.
248 Още една възможност за обучение 03.09.2011год.
249 Лекция за Европейските стандарти за оценяване 03.09.2011год.
250 Конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти и вещи – общинска собственост 03.08.2011год.
251 ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО 13.07.2011год.
252 Прием на нови членове в РК Варна 05.07.2011год.
253 26-та научна конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост” 04.07.2011год.
254 Организиране на транспорт във връзка с ОС на КНОБ 15.06.2011год.
255 Среща на членовете на РК Варна 06.06.2011год.
256 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 02.07.2011 г. 06.06.2011год.
257 Конкурс по документи и събеседване за избор на независими оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти 01.06.2011год.
258 V-та международна конференция "Оценка на плавателни съдове” в град Владивосток - Русия. 01.06.2011год.
259 Новият закон за горите /обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011/ влиза в сила от 8 април 2011 26.05.2011год.
260 Кръгла маса на 02.06.2011 19.05.2011год.
261 Проведен семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 21.04.2011год.
262 Пролетно парти, проведено на 25 март 2011г. 29.03.2011год.
263 Семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 25.03.2011год.
264 Пролетно парти 14.03.2011год.
265 Проведен семинар на 19.02.2011г. 24.02.2011год.
266 Промяна в работното време на офиса 08.02.2011год.
267 Стратегия 08.02.2011год.
268 Семинар на 19.02.2011г. 03.02.2011год.
269 Удължен срок за внасяне на членски внос за 2011г. 03.02.2011год.
270 ОБЩО СЪБРАНИЕ 04.01.2011год.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>
Страница 9 от 10