iq business

Квалификационна дискусия 29.05.2021 г. PDF Print E-mail

 

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

,, АКТУАЛНОСТИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА ”

което ще се проведе на 29.05.2021 г.

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Квалификационната дискусия ще се проведе онлайн, съгласно Програмата. 

Модератор: д-р Иво Костов, сертифициран оценител за оценка на ТПВ, ФАФИ, НИ, МС, член на Американското общество на оценителите (ASA), член-учредител на Камарата на независимите оценители в България и РК Варна, член на УС на КНОБ в периода 2014-2017 г., член на Учебно-методичния съвет на КНОБ в периода 2015-2017 г., преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ в Икономически университет – Варна. 

Условия за участие в квалификационната дискусия:

За членове на КНОБ – безплатно.

За други участници – цена за участие 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 29.05.2021 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие: 

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 28.05.2021 г. включително.

На 28.05.2020 г. всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие. Квалификационната дискусия се признава за 5 квалификационни часа надграждащо обучение и се признават за оценители на Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции.