iq business

Квалификационна дискусия на 05.12.2020г. PDF Print E-mail

 

Файлове: Заявление; Програма.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

,,ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА НА ДОХОДА ПРИ ОЦЕНКАТА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ. МОДЕЛИ НА ОЦЕНКА ПО МЕТОДА „ДПП“. ОЦЕНКА НА СТОКОВИ ЗАПАСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 05.12.2020 г., онлайн чрез платформа Zoom

 

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Модератор: инж. Пламен Чернев - строителен инженер, сертифициран оценител на: "Машини и съоръжения", "Недвижими имоти", "Архитектурни паметници на културата и вътрешен интериор", "Търговски предприятия и вземания". Работил е в държавната администрация – МРРБ, Агенция за приватизация, Министерство на енергетиката и Банковата сфера, като се е занимавал с преструктуриране и приватизация, оценителска дейност – изготвяне и проверка на пазарни оценки, с 30 годишен опит. Лектор в оценителски курсове.

Материали - в електронен вид.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 40,00 /четиридесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 106,00 /сто и шест/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

"Юробанк България" АД,

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "РК Варна, кв. дискусия 05.12.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 01.12.2020 г. включително.

До 04.12.2020 г. всички участници ще получат, на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.