iq business

Отлагане на квалификационна дискусия на 07.11.2020 г. PDF Print E-mail

 

           Благодарим ви за проявения интерес към квалификационната дискусия на тема: "Приложение на подхода на дохода при оценката на машини и съоръжения и оборудване. Модели на оценка по метода "ДПП". Оценка на стокови запаси за счетоводни цели. Модели за оценка." с модератор инж. Пламен Чернев. Поради заболяване на модератора, мероприятието насрочено за 07.11.2020 г. се отлага. При уточняване на новата дата, всички участници ще бъдат уведомени по имейл адресите и на страницата на КНОБ и КНОБ РК - Варна - www.ciab-bg.com , www.ciab-varna.com.

        Пазете се и бъдете здрави!

Съвета на КНОБ РК - Варна