iq business

Квалификационна дискусия PDF Print E-mail

Файлове: заявление; програма


ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

,,ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА НА ДОХОДА ПРИ ОЦЕНКАТА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ. МОДЕЛИ НА ОЦЕНКА ПО МЕТОДА „ДПП“. ОЦЕНКА НА СТОКОВИ ЗАПАСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 07.11.2020 г. присъствено в гр. Варна и онлайн чрез платформа Zoom


За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Квалификационният семинар ще се проведе едновременно онлайн и присъствено в гр. Варна, съгласно Програмата.

Модератор: инж. Пламен Чернев - строителен инженер, сертифициран оценител на: "Машини и съоръжения", "Недвижими имоти", "Архитектурни паметници на културата и вътрешен интериор", "Търговски предприятия и вземания". Работил е в държавната администрация – МРРБ, Агенция за приватизация, Министерство на енергетиката и Банковата сфера, като се е занимавал с преструктуриране и приватизация, оценителска дейност – изготвяне и проверка на пазарни оценки, с 30 годишен опит. Лектор в оценителски курсове.

Материали - в електронен вид.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 40,00 /четиридесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 106,00 /сто и шест/ лв. с ДДС.

Максимален брой участници – до 25 души за присъствие на място, и до 30 участници онлайн, по реда на записване

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:        BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,

  BIC:         BPBIBGSF

Банка:    "Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. Дискусия 07.11.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Моля преди да преведете таксата за дискусията да се осведомите на посочения телефон, за наличните свободни места и да уточните желания от вас начин на присъствие на мероприятието.  Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 04.11.2020 г. включително.

До 06.11.2020 г. всички участници/заявили он-лайн участие/ ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

За точния адрес на провеждане на дискусията / за заявилите присъствие на място/ участниците ще бъдат уведомени допълнително.