iq business

Квалификационен семинар PDF Print E-mail

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема:

“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОЦЕНКА НА ХОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ/БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“

който ще се проведе на 30.05.2020 г.

 

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут "REV".

Място на провеждане: гр. Варна, Бизнес хотел Голден Тюлип Варна, бул. „Христо Ботев“ №3А. Начало 9:30 часа, до 17:30 часа.

Лектор: инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – строителен инженер, магистър, специалност Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), специализация „Управление на земи и имоти” на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), магистър Корпоративни финанси на Нов Български Университет (НБУ), Сертифициран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Член на Кралския институт на сертифицираните експерти по недвижими имоти (RICS) и регистриран оценител (RV) към RICS, Recognized European Valuer (REV).

Материали - на участниците в събитието ще бъдат предоставени: по Модули 1 и 2 - презентация по засегнатите теми, както и материал на хартиен носител с основните теми засегнати в модула; по Модул 3 - изходни данни/материали за обекта на оценка, на база на които ще бъде извършен анализ и оценка на обекта. Участниците ще работят в групи от по пет човека. На финала всяка група ще има възможност да представи резултатите от своята оценка в рамките на до 5 мин.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 55 /петдесет и пет/ лв. крайна цена.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 120 /сто и двадесет/ лв. с ДДС.

Брой участници – до 40 по реда на записване

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 30.05.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление, което може да намерите тук и копие на платежен документ. Програмата за събитието може да намерите тук. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 25.05.2020 г. включително.