iq business

Квалификационна дискусия PDF Print E-mail

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

“ИНВЕСТИЦИЯ В ИМОТ (ЖИЛИЩЕН) - КАКВИ СА АЛТЕРНАТИВИТЕ? ВРЪЗКА С ОЦЕНИТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС. СЕРВИТУТИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ .”

която ще се проведе на 15.11.2019 г.

Място на провеждане: гр. Варна, в офиса на КНОБ РК – Варна, ул. „Брегалница“ бл.1 на студентски общежития.

Начало: 16:00 часа.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут REV

Модератори:

Гл. ас. д-р Иво Костов – преподавател в катедра "Икономика и управление на строителството", Икономически университет - Варна, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения. 

Людмил Велинов - сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и тр. насаждения, права на интелектуалната  и индустриалната собственост  и други фактически отношения, с 25 годишен опит в оценителската дейност.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Участието на членове на КНОБ  е безплатно.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60 лв. с ДДС.

Брой участници – до 25 по реда на записване.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:              BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 15.11.2019 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление, което може да намерите тук и програма тук. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it      

 Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ.

Тел. за информация: 0879843211.

Краен срок за регистрация: 12.11.2019 г. включително.