iq business

Квалификационно мероприятие "Преглед и дискусия относно БСО" PDF Print E-mail

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

И РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА

 

 П О К А Н А

за участие в квалификационно мероприятие на независимите оценители

 „Преглед и дискусия относно БСО“

на 26 април 2018 г. /четвъртък/, от 14 до 18 часа в гр.Варна, бул. "Княз Борис I" №77, Икономически университет – Варна, зала 446. Настоящото квалификационно мероприятие е във връзка с Българските стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.06.2018 г. /които са качени на сайта на КНОБ/ и в изпълнение решение на ОС на КНОБ от проведеното ИДОС на КНОБ на 17-18 март в гр. Шумен, в съответствие с решение на УС на КНОБ.

За участниците, редовни членове на КНОБ няма такса участие.

Във връзка с организиране на мероприятието колегите, които ще участват да потвърдят до 23.04.2018 г. на ел.адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it