iq business

Информация относно КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ,,ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – провеждане гр. Варна, от 02.12.2017 г. до 09.12.2017 г. вкл. PDF Print E-mail

 

КНОБ  РК - Варна уведомява участниците, че началото на Квалификационен курс по „Земеделски земи и трайни насаждения” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи е от 09:00 часа на 02.12.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 08:30 до 9:00 часа. Място на провеждането: Икономически университет – Варна , гр. Варна /бул. „Княз Борис I” № 77/, зала № 446.