iq business

Проведено общо събрание на РК-Варна PDF Print E-mail

 

На 10 август 2017 г. в ИУ–Варна /зала 220/ се проведе Общото събрание на РК Варна. В работата му участваха 21  членове на колегията от общо 123 платили членски внос до момента.

Общото събрание прие:

  • Дневния ред на заседанието с  добавена т. 6. Отправяне на искане до УС на КНОБ „Управителният съвет на КНОБ да уведоми в срок до 3 дни, от провеждането на заседанието на УС на КНОБ на 13.08.2017 г., решението си за провеждане на ИДОС /отчетно-изборно/ или обяви невъзможността си да вземе решение. С което да се счита, че е възложен мандат на КС на КНОБ съгласно чл.19, ал.3 от Устава на КНОБ за свикване, организирането и провеждането на ИДОС.”

Общото събрание избра делегати за предстоящото ИДОС.