iq business

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Варна PDF Print E-mail

 

Съветът на Регионална колегия (РК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 10 август 2017 год. (четвъртък), от 16.30 часа в гр. Варна, Икономически университет Варна, при следния дневен ред:

 1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала.

3. Приемане на дневния ред.

4. Избор на комисия по предложенията. 

5. Явен избор на делегати на предстоящото Общото събрание на Камара на Независимите Оценители в България в град Плевен на 16-17 септември 2017 г. 

Регистрацията от 16.00 часа до 16.30 часа на 10 август 2017 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 10 авруст 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 


Регистрационна карта, Декларация и Пълномощно може да намерите тук.