iq business

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ PDF Print E-mail


КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол ОРГАНИЗИРА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители. Записване за участие до 27 юни 2017 г. вкл.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН  и ЯМБОЛ

  П О К А Н А

за участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“

на 01 юли 2017 г. гр. БургасРепублика България

   Камарата на независимите оценители в България, по решение на УС на КНОБ чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол има удоволствието да Ви покани да участвате в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 юли 2017 г. в гр. Бургас, Конферентна зала хотел “Приморец”.

   Традиционните цели на конференцията са да бъдат представени доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики.

   Презентираните доклади ще бъдат публикувани в Сборник „Актуални въпроси на оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е трети поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Народна Библиотека Св.Св. Кирил и Методий. Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си.

             Такса за участие:

  -       за членове на КНОБ – крайна цена 100 /сто/ лева;

  -       за други участници – 300 /триста/ лева с вкл. ДДС.

               Докладчиците на Конференцията не заплащат такса за участие.

      За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители.

Приложения:     Теми на докладите с представени лектори

                               Заявка за участие

                               Дневен ред на провеждане

Банкова сметка:

Юробанк България АД,

IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол

За контакти: Валентин Радев - Председател на РК - Бургас, Сливен и Ямбол

Teлефон: 0889897459

Ел. пощи:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it