iq business

Проведено общо събрание на РК-Варна PDF Print E-mail

 

На 1 април 2017 г. в ИУ–Варна /зала 128/ се проведе Общото събрание на РК Варна. В работата му участваха 56 членове на колегията от общо 123 платили членски внос до момента.

Общото събрание прие:

  • Отчет на Съвета на РК-Варна за дейността на колегията за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Справка за приходите и разходите на Регионална колегия-Варна за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.)
  • Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Варна за периода на целия мандат.
  • Бюджет и административен щат на РК-Варна за 2017 год.
  • Програма за дейността на РК-Варна за 2017 год.

На събранието наши гости бяха - Светла Дерменджиева - Председател на УС на КНОБ и Евгений Ганчев - Председател на РК - Шумен, Разград и Търговище.

Общото събрание избра нов състав Съвета и Контрольор, а именно:

  • За Председател – Диана Велинова
  • Членове: Живка Бонева, Йордан Герчев, Петър Влаев и Димитър Христов
  • Контрольор: Диана Пенева

Работни моменти от събранието може да видите тук.