iq business

Изпити през 2017г. PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Съветът на РК-Варна към КНОБ Ви уведомява, че датите за провеждане на изпити за придобиване на оценителска правоспособност вече са оповестени на сайта на КНОБ .

Предоставяме Ви пряк път до информацията.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към ЦО на КНОБ на телефон 02/4833863 и 0884/113900 .