iq business

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ PDF Print E-mail

 

КНОБ чрез РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ ОРГАНИЗИРА ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Публикувано: 10.11.2016 г.

Камара на независимите оценители в България чрез Регионална колегия Русе

Организира Втора Национална Конференция на тема: „Актуални въпроси на оценителската практика”, която ще се проведе в гр. Русе на 10.12.2016 г.

Място на провеждане:  хотел „Рига” – гр. Русе.

Такса за участие във Втората Национална Конференция:

Крайна цена: 80 /осемдесет/ лв. за участие на член на КНОБ.

Крайна цена: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС за участие на нечленове на КНОБ.

Цената включва: Представяне на докладите, Дискусии и предоставяне на сборник с доклади издаден на български и английски език; Обяд, кафе пауза и коктейл за довиждане.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com 

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG 34 BPBI 7942 10 7950 1610

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Втора Нац. Конференция,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 05.12.2016 г. вкл.

За стаи в хотела, моля правете Вашите резервации на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  и посочете участие във "ВНККНОБ-Русе“ /Втора национална конференция на КНОБ – Русе/