iq business

Резултати от проведените изпити за оценителска правоспособност PDF Print E-mail

 

 

След излизането на резултатите от всички изпити ще бъдат публикувани указания за процедурата и необходими документи за вписване на издържалите изпитите в регистъра на независимите оценители.