iq business

Членски внос за 2014 г. PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия Варна Ви уведомява, че започва събирането на членския внос за 2014 г.

Размерът на членския внос за текущата година е 120,00 (Сто и двадесет лева) и трябва да бъде внесен най-късно до 31 март 2014 г. по следната банкова сметка :


"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2014 г. и трите имена на вносителя.

 

Новопостъпилите членове, освен да заплатят сумата по банков път, трябва да попълнят и предоставят в офиса на РК - Варна Заявление за членство и Декларация за спазване на устава на КНОБ.

При евентуално възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти!