iq business

Проведени обучения PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

През месец февруари 2014 г. Съветът на РК - Варна към КНОБ организира и проведе три обучения, както следва:

  • Курс за подготовка на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения", който се състоя в периода от 8 до 18 февруари 2014 г. в клуб "Приятели" в Двореца на културата и спорта. В курса взеха участие 50 души и 4 лектора, а именно: адв. Гергана Гюрова, доц. д-р инж. Неделчо Иванов, маг.инж.маг.ик. Румен Неделчев и инж. Димитър Димитров. По време на курса се дискутираха възникнали конкретни казуси, зададени от участниците, на които лекторите отговаряха със съвети от практическия си опит. Всички участници получиха сертификат за завършен курс за подготовка на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по “Машини и съоръжения”.
dsc03638dsc03643
 
dsc03645dsc03648
 
dsc03678dsc03679

  • Кръгла маса на тема "Пазарът на недвижими имоти и оценителската практика в Полша" с участието на Славомир Палицки /доктор по икономика и преподавател в Икономическия университет в Познан, както и във Висшето училище по логистика в Познан/ и Изабела Рацка /лицензиран оценител на недвижими имоти и преподавател в Държавното висше училище в Калиш/. Мероприятието се проведе на 20 февруари 2014 г. от 17.30 ч. във Фестивален и конгресен комплекс - Варна и беше напълно безплатно за членовете на КНОБ. Участие в кръглата маса взеха 20 независими оценители, които активно се включваха в разискваните теми, а лекторите отговаряха изчераптелно на всички поставени въпроси. За успешната комникация и воденето на дискусия между лектори и участници изказваме благодарности към Йордан Герчев - независим оценител и член на СРК - Варна, който подсигури консекутивен превод от английски на български език.
dsc03683dsc03682

dsc03685dsc03692
 
  • Семинар на тема "Практико-приложни проблеми на оценяването по справедлива стойност за целите на годишните финансови отчети" с лектор проф. д-р Надя Костова.  Мероприятието се проведе във Фестивален и конгресен център - Варна на 26 февруари 2014 г. В семинара взеха участие 25 независими оценители членове на КНОБ. Темата на семинара е от изключителна важност за бъдещата работа на независимите оценители за целите на счетоводната отчетност и участниците в него бяха значително удовлетворени от предоставената им информация и материали. 

dsc03698dsc03694

dsc03702dsc03703

Ръководството на Регионална колегия Варна изказва благодарност към лекторите в трите обучения и към всички участници, в това число независими оценители и кандидадати за оценителска правопособност, които проявиха интерес, взеха активно участие и дадоха своите мнения и препоръки към работата на СРК - Варна. Всички Ваши бележки и отзиви ще бъдат взети под внимание в работата ни занапред!

Очакваме Вашите предложения за теми на бъдещи семинари, дискусии и други форми на обучение на нашия електронен адрес:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  .