iq business

Кръгла маса на тема "Пазарът на недвижими имоти и оценителската практика в Полша " PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия  - Варна към Камара на независимите оценители в България

организира кръгла маса на тема "Пазарът на недвижими имоти и оценителската практика в Полша" със специалното участие на колегите ни от Полша -Славомир Палицки и Изабела Рацка напълно безплатно за членовете на РК - Варна

Славомир Палицки е доктор по икономика и е преподавател в Икономическия университет в Познан, както и във Висшето училище по логистика в Познан. Той ще Ви запознае с темата за "Пазарът на жилищни и търговски имоти в големите градове на Полша – състояние и тенденции."

Изабела Рацка също е преподавател в Държавното Висше училище в Калиш и е лицензиран оценител на недвижими имоти в Полската федерация на асоциациите на оценителите. Тя ще разисква "Методите и практиките при оценяването на недвижими имоти в Полша."

Мероприятието ще се проведе във Фестивален комплекс - Варна, зала 7 на 20.02.2014 г. от 17.30 ч.

 Ще бъде осигурен консекутивен превод на български език от колегата ни Йордан Герчев - член на СРК - Варна.