iq business

Новини


241 Проведена дискусия на 8.10. 2011г. 13.10.2011год.
242 Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 10.10.2011год.
243 Дискусия на 08.10.2011г. 21.09.2011год.
244 КНОБ РК Варна организира курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 20.09.2011год.
245 Още една възможност за обучение 03.09.2011год.
246 Лекция за Европейските стандарти за оценяване 03.09.2011год.
247 Конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти и вещи – общинска собственост 03.08.2011год.
248 ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО 13.07.2011год.
249 Прием на нови членове в РК Варна 05.07.2011год.
250 26-та научна конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост” 04.07.2011год.
251 Организиране на транспорт във връзка с ОС на КНОБ 15.06.2011год.
252 Среща на членовете на РК Варна 06.06.2011год.
253 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 02.07.2011 г. 06.06.2011год.
254 Конкурс по документи и събеседване за избор на независими оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти 01.06.2011год.
255 V-та международна конференция "Оценка на плавателни съдове” в град Владивосток - Русия. 01.06.2011год.
256 Новият закон за горите /обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011/ влиза в сила от 8 април 2011 26.05.2011год.
257 Кръгла маса на 02.06.2011 19.05.2011год.
258 Проведен семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 21.04.2011год.
259 Пролетно парти, проведено на 25 март 2011г. 29.03.2011год.
260 Семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 25.03.2011год.
261 Пролетно парти 14.03.2011год.
262 Проведен семинар на 19.02.2011г. 24.02.2011год.
263 Промяна в работното време на офиса 08.02.2011год.
264 Стратегия 08.02.2011год.
265 Семинар на 19.02.2011г. 03.02.2011год.
266 Удължен срок за внасяне на членски внос за 2011г. 03.02.2011год.
267 ОБЩО СЪБРАНИЕ 04.01.2011год.
268 Честита Нова Година!!! 03.01.2011год.
269 Членски внос за 2011г. 29.12.2010год.
270 Коледно парти 19.11.2010год.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>
Страница 9 от 10