iq business

Новини


211 Проведен курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 16.11.2011год.
212 КОЛЕДНО ПАРТИ!!! 11.11.2011год.
213 "Относно оценяването на недвижими имоти в България" 04.11.2011год.
214 Проведена дискусия на 8.10. 2011г. 13.10.2011год.
215 Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 10.10.2011год.
216 Дискусия на 08.10.2011г. 21.09.2011год.
217 КНОБ РК Варна организира курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 20.09.2011год.
218 Още една възможност за обучение 03.09.2011год.
219 Лекция за Европейските стандарти за оценяване 03.09.2011год.
220 Конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти и вещи – общинска собственост 03.08.2011год.
221 ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО 13.07.2011год.
222 Прием на нови членове в РК Варна 05.07.2011год.
223 26-та научна конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост” 04.07.2011год.
224 Организиране на транспорт във връзка с ОС на КНОБ 15.06.2011год.
225 Среща на членовете на РК Варна 06.06.2011год.
226 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 02.07.2011 г. 06.06.2011год.
227 Конкурс по документи и събеседване за избор на независими оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти 01.06.2011год.
228 V-та международна конференция "Оценка на плавателни съдове” в град Владивосток - Русия. 01.06.2011год.
229 Новият закон за горите /обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011/ влиза в сила от 8 април 2011 26.05.2011год.
230 Кръгла маса на 02.06.2011 19.05.2011год.
231 Проведен семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 21.04.2011год.
232 Пролетно парти, проведено на 25 март 2011г. 29.03.2011год.
233 Семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 25.03.2011год.
234 Пролетно парти 14.03.2011год.
235 Проведен семинар на 19.02.2011г. 24.02.2011год.
236 Промяна в работното време на офиса 08.02.2011год.
237 Стратегия 08.02.2011год.
238 Семинар на 19.02.2011г. 03.02.2011год.
239 Удължен срок за внасяне на членски внос за 2011г. 03.02.2011год.
240 ОБЩО СЪБРАНИЕ 04.01.2011год.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Последна >>
Страница 8 от 9