iq business

Новини


211 Дискусия на 08.10.2011г. 21.09.2011год.
212 КНОБ РК Варна организира курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 20.09.2011год.
213 Още една възможност за обучение 03.09.2011год.
214 Лекция за Европейските стандарти за оценяване 03.09.2011год.
215 Конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти и вещи – общинска собственост 03.08.2011год.
216 ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО 13.07.2011год.
217 Прием на нови членове в РК Варна 05.07.2011год.
218 26-та научна конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост” 04.07.2011год.
219 Организиране на транспорт във връзка с ОС на КНОБ 15.06.2011год.
220 Среща на членовете на РК Варна 06.06.2011год.
221 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 02.07.2011 г. 06.06.2011год.
222 Конкурс по документи и събеседване за избор на независими оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти 01.06.2011год.
223 V-та международна конференция "Оценка на плавателни съдове” в град Владивосток - Русия. 01.06.2011год.
224 Новият закон за горите /обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011/ влиза в сила от 8 април 2011 26.05.2011год.
225 Кръгла маса на 02.06.2011 19.05.2011год.
226 Проведен семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 21.04.2011год.
227 Пролетно парти, проведено на 25 март 2011г. 29.03.2011год.
228 Семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 25.03.2011год.
229 Пролетно парти 14.03.2011год.
230 Проведен семинар на 19.02.2011г. 24.02.2011год.
231 Промяна в работното време на офиса 08.02.2011год.
232 Стратегия 08.02.2011год.
233 Семинар на 19.02.2011г. 03.02.2011год.
234 Удължен срок за внасяне на членски внос за 2011г. 03.02.2011год.
235 ОБЩО СЪБРАНИЕ 04.01.2011год.
236 Честита Нова Година!!! 03.01.2011год.
237 Членски внос за 2011г. 29.12.2010год.
238 Коледно парти 19.11.2010год.
239 Кръгла маса на 18.11.2010г. 11.11.2010год.
240 Кръгла маса 01.10.2010год.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Последна >>
Страница 8 от 9