iq business

Новини


211 Резултати от проведен изпит по "Оценка на недвижими имоти" на 19 ноември 2011 г. 30.11.2011год.
212 Проведен курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 16.11.2011год.
213 КОЛЕДНО ПАРТИ!!! 11.11.2011год.
214 "Относно оценяването на недвижими имоти в България" 04.11.2011год.
215 Проведена дискусия на 8.10. 2011г. 13.10.2011год.
216 Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 10.10.2011год.
217 Дискусия на 08.10.2011г. 21.09.2011год.
218 КНОБ РК Варна организира курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" 20.09.2011год.
219 Още една възможност за обучение 03.09.2011год.
220 Лекция за Европейските стандарти за оценяване 03.09.2011год.
221 Конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти и вещи – общинска собственост 03.08.2011год.
222 ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО 13.07.2011год.
223 Прием на нови членове в РК Варна 05.07.2011год.
224 26-та научна конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост” 04.07.2011год.
225 Организиране на транспорт във връзка с ОС на КНОБ 15.06.2011год.
226 Среща на членовете на РК Варна 06.06.2011год.
227 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 02.07.2011 г. 06.06.2011год.
228 Конкурс по документи и събеседване за избор на независими оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти 01.06.2011год.
229 V-та международна конференция "Оценка на плавателни съдове” в град Владивосток - Русия. 01.06.2011год.
230 Новият закон за горите /обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011/ влиза в сила от 8 април 2011 26.05.2011год.
231 Кръгла маса на 02.06.2011 19.05.2011год.
232 Проведен семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 21.04.2011год.
233 Пролетно парти, проведено на 25 март 2011г. 29.03.2011год.
234 Семинар на тема "Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти" 25.03.2011год.
235 Пролетно парти 14.03.2011год.
236 Проведен семинар на 19.02.2011г. 24.02.2011год.
237 Промяна в работното време на офиса 08.02.2011год.
238 Стратегия 08.02.2011год.
239 Семинар на 19.02.2011г. 03.02.2011год.
240 Удължен срок за внасяне на членски внос за 2011г. 03.02.2011год.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Последна >>
Страница 8 от 9