iq business

Специализирана литература

 

Към момента, на разположение на членовете на КНОБ, в офиса на Регионална колегия са следните работни материали:

 • Оценка стоимости земельных участков - В. И. Петров, 2012г. /на руски език/
 • Оценка стоимости предприятия - Н. Ф. Чеботарев, 2009г. /на руски език/
 • Оценка бизнеса: задачи и решения - Г. И. Просветов, 2009г. /на руски език/
 • Экономический анализ и оценка недвижимости - Е. С. Озеров, 2007г. /на руски език/
 • Практика оценки имущества – Доходная и комерческая недвижимость, №1/2010г. /на руски език/
 • Оценяване на недвижими имоти -Пламен Илиев, 2011г.,
 • Състояние и тенденции в развитието на сектор "Операции с недвижими имоти" в България -Пламен Илиев, 2011г.,
 • Актуални въпроси на развитието на строителството -Пламен Илиев, 2011г.,
 • Бизнес оценяването в България -Пламен Илиев, 2011г.,
 • Развитие на дейността по оценяване на недвижими имоти в България - Иво Костов, 2013.
 • Оценка на гори - Сборник нормативни документи -Даниела Георгиева, 2011г.,
 • Практикум по оценка на гори -Даниела Георгиева, Ивайло Марков, 2008г.,
 • Списание „Строителен обзор” /бр.1-12 за 2010г; бр.1-12 за 2011г.; бр.1-12 за 2012г.; бр.1-12 за 2013г.; бр. 1 - 12 за 2014г.; бр. 1-12 за 2015 г./; 1-12 за 2016г.; 1-2 за 2017г.,
 • Справочник за цените в строителството /бр.1-4 за 2010г; бр.1-4 за 2011г.; бр.1-4 за 2012г.; бр.1-4 за 2013г./; бр. 1 - 4 за 2014 г.; бр. 1-4 за 2015 г.; бр. 1-4 за 2016 г.,
 • Сборник доклади от проведените от Икономически университет Варна научни конференции с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост" през 2009г., 2010г.,  2011г., 2012г., 2013г., 2014 г., 2015г. и 2016г.,
 • Организационни и методически аспекти на оценката на предприятие - Н. Костова, 2013г.,
 • Данъчно оптимиране - С. Симов, 2013г.,
 • Финансово-счетоводен анализ - Н. Костова, 2010г.
 • Списание (Бюлетин) бр. 3/2014 (41) от м. август, публикувано от Асоциацията на оценителите в Южен Великополски Регион.
 • Теория и устройство на кораба - П. Петков, В. Петкова и И. Драганов, 2008г.
 • Морски тълковен речник - М. Михайлов, 2002г.
 • Работни материали от проведените от РК Варна семинари
 • ШЕСТО ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ /ПРЕВОД/

Литературата е на разположение през работното време на офиса /посочено в сайта на колегията в Контакти/, като изнасяне и копиране на материали не е разрешено.