iq business

Квалификационна дискусия 25.11.2023г. PDF Print E-mail

 

Файлове: ЗАЯВЛЕНИЕ, ПРОГРАМА

ПОКАНА

 КНОБ, РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА

 организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема: 

 „Съвременни практики при оценяването на активи и бизнеси”

 

с насоченост към всички оценителски правоспособности,  което ще се проведе на 25.11.2023 г.  онлайн чрез платформа ZOOM.

  За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

 Модератор: д-р Иво Костов - оценител на ТПВ, ФАФИ, НИ, МС, член на Американското общество на оценителите (ASA), Полското научно дружество на недвижимите имоти (TNN), член-учредител на КНОБ и РК Варна, член на Съвета на РК Варна на КНОБ през 2010 - 2013 г., член на УС на КНОБ през 2014 - 2017 г., член на УМС на КНОБ през 2015 - 2017 г., преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”,

Икономически университет – Варна 

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС

 За други участници – цена за участие 114,00 /сто и четиринадесет/ лв. с ДДС.

 Плащането се извършва по следната сметка: 

 IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

 BIC:BPBIBGSF

 Банка:"Юробанк България" АД

 Титуляр :  КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

 В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 25.11.2023 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

 Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     

 Тел. за информация: 0879843211

 Краен срок за регистрация: 23.11.2023 г. включително.

 До края на 24.11.2023 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие. На участниците в дискусията ще бъде издаден сертификат от КНОБ за 5 часа надграждащо обучение.