iq business

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ РК-Варна 12.04.2023г. PDF Print E-mail

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


на Регионална колегия Варна към КНОБ


Съвета на регионална колегия Варна свиква общо събрание на Регионалната колегия Варна
на 12.04.2023 г. от 18.00 часа , което ще се проведе онлайн по системата ZOOM. При следния дневен ред:


1. Обсъждане на участието на членовете на РК Варна на общото събрание на КНОБ на 22-23.04.2023 г. в гр. София, ВУЗФ, ж.к. "Овча купел", ул. "Гусла" No 1 .
2. Други.


Регистрацията на участниците се извършва от 17.50 часа до 18.00. часа на 12.04.2023 г. Ако в определения час липсва кворум, на основание чл.20, ал.1 от устава на КНОБ събранието се отлага с един час и се провежда от 19.00 часа на 12.04.2023 г. независимо от броя на присъстващите.

Съвет на Регионална колегия Варна