iq business

Квалификационен курс ЗЗТН 05-11.09.2022г. PDF Print E-mail

 

файлове: Заявление 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

 

Организира квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност

по „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”,

обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест,

който ще се проведе от 05.09.2022 г. до 11.09.2022 г. вкл., в град Варна.

 

Място на провеждане: гр. Варна, с начало 9.00 часа на 05.09.2022 г.

Информация за залата и адреса на който ще се проведе квалификационния курс ще бъдат

уточнени допълнително.

 

Цена на квалификационния курс:

- 1200.00 /хиляда и двеста/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

- 1440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: учебен материал, примерни задачи и тест.

Издава се сертификат за участие от КНОБ.

 

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса на РК Варна на КНОБ – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и на имейл адреса на централен офис София – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

 

Курсът ще се проведе при минимален брой участници 20.

 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC: BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”- Варна, трите имена и ЕГН.

 

Краен срок за заплащане и регистрация: 29.08.2022 г. вкл.

 

Участниците в курса трябва да имат висше образование. Местата са ограничени, записването става по реда на подаване на заявлението и потвърждение от офиса на РК Варна на КНОБ.

За информация: телефон 0879 84 32 11, 0884 11 39 00