iq business

Проведена квалификационна дискусия от 18 октомври 2019 г. PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

На 18-ти октомври 2019 г. се проведе квалификационна дискусия на тема: "Съвременни проблеми в оценителската практика при оценка на машини, съоръжения и оборудване." с модератор доц. д-р инж. Таня Пенчева Панайотова - Доцент в Технически университет – Варна, катедра „Индустриален мениджмънт”, направление: “Индустриален инженеринг”, „Производствен мениджмънт“, „Конкурентен инженеринг”, “Мениджмънт и маркетинг”, „Интелектуална собственост” и др.Доктор по научна специалност „Организация и управление на производството”Магистър инженер по „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” ;Независим оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения. 

С програмата на проведената квалификационна дискусия можете да се запознаете тук.

Работни моменти от събитието може да видите тук.

Съветът на Регионална колегия - Варна към КНОБ благодари на всички колеги, взели участие в квалификационната дискусия.

В случай, че има теми, които Ви интересуват и считате, че ще бъдат полезни за оценителската гилдия, молим не се колебайте да ни пишете на   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  или да се свържете с нас на телефон: 0879 84 32 11.