iq business

Квалификационна дискусия PDF Print E-mail

 

 ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ 

организира квалификационна дискусия на тема:

“ СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ.”

която ще се проведе на 18.10.2019 г.

Място на провеждане: гр. Варна, Икономически университет, бул. „Княз Борис I-ви“ 77, зала 222. Начало 16:00 часа.

Модератор: доц. д-р инж. Таня Пенчева Панайотова 

-       Доцент в Технически университет – Варна, катедра „Индустриален мениджмънт”, направление: “Индустриален инженеринг”, „Производствен мениджмънт“, „Конкурентен инженеринг”, “Мениджмънт и маркетинг”, „Интелектуална собственост” и др. 

-       Доктор по научна специалност „Организация и управление на производството” 

-       Магистър инженер по „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” 

-       Независим оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения. 

Условия за участие в квалификационния семинар: 

Участието на членове на КНОБ е безплатно. 

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60 лв. с ДДС. 

Брой участници – до 45 по реда на записване. 

Плащането се извършва по следната сметка: 

IBAN:           BG45BUIN95611000202201 

BIC:             BUINBGSF 

Банка:         "Алианц Банк България" АД 

Титуляр :     КНОБ РК Варна 

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 18.10.2019 г., трите имена и ЕГН" 

Регистрация за участие: 

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление, което може да намерите тук и програма. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ. 

Тел. за информация: 0879843211. 

Краен срок за регистрация: 15.10.2019 г. включително.