iq business

Квалификационна дискусия PDF Print E-mail

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

“ИЗГОТВЯНЕ НА ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА И ПРОМЕНИ В НАРЕДБА 2 ОТ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА.”

която ще се проведе на 17.05.2019 г.

Място на провеждане: гр. Варна, Икономически университет – Варна, зала 223 /бул. "Княз БорисI" 77/. Начало 16:00 часа.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут „REV”

Модератори: инж.Нелияна Иванова и инж. Живка Бонева.

Инж. Нелияна Иванова- оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятие и вземания, ПИИС и ДФО, член на КНОБ, член на Комисията по професионална етика на КНОБ от ноември 2015г. до септември 2016г., работещ съдружник и управител на ИМИЛЕКС ООД. Член на комисията по чл.210 от ЗУТ на Община Варна от 2009 г.

Инж. Живка Бонева - Независим оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, с голям опит в изготвяне на експертизи за съдебната система, оценител към Община Варна. Член на СРК Варна към КНОБ.

Условия за участие в квалификациона дискусия:

Участието на членове на КНОБ е безплатно.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60 лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

 В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 17.05.2019 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление, което може да намерите тук. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Програмата може да намерите тук.

Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ.

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 13.05.2019 г. включително.

Поради големия интерес мястото на провеждане ще бъде : гр. Варна, Икономически университет – Варна, зала 223 /бул. "Княз БорисI" 77/.