iq business

Квалификационен семинар PDF Print E-mail

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – СЕМИНАР на тема:

ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ОТ ИМОТИ ПОД НАЕМ –АПАРТАМЕНТИ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ИЗВЕЖДАНЕ НА ОСТЪТЪЧНАТА СТОЙНОСТ ПРИ ОЦЕНКА НА ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ”,

който ще се проведе на 01.12.2018 г. /събота/

Място на провеждане: Икономически университет - Варна с адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I-ви“ № 77, с начало 09:00 часа до 13:30 часа.

Лектори: GEORGE DOGАRESCU – генерален директор на GECO M.E.C. 2003 LTD, Румъния, член на ANEVAR, Румъния – бизнес оценител, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти. Има регистриран патент, над 30 публикации в национални и международни конференции, 4 публикувани книги и множество участия в провеждане на семинари, свързани с оценителска дейност

Гл. ас. д-р Иво Костов – преподавател в катедра "Икономика и управление на строителството", Икономически университет - Варна, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 30 /тридесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 120 /сто и двадесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, кафе-пауза и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. Заявление може да намерите тук и програмата тук.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия Варна –  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел. за информация: 0879 843 211

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG 45 BUIN 9561 1000 2022 01   BIC: BUINBGSF

Банка: „Алианц Банк България" АД

КНОБ РК - Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 01.12.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 28.11.2018 г. вкл.