iq business

Квалификационен семинар PDF Print E-mail

 

П О К А Н А

 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

 

организира квалификационен семинар на тема: "Регламент 2016/679 (Общ регламент за

защита на личните данни – GDPR), в помощ на дейността на независимия оценител",

който ще се проведе в гр. Варна на 11.08.2018 г. /събота/

Място на провеждане: Зала 220 на Икономически университет - Варна с адрес гр. Варна,

бул. „Княз Борис I-ви“ № 77, с начало 09:00 часа до 14:00 часа

Лектор: Адвокат Наско Станев е завършил ИУ- гр. Варна, спец. Стокознание; Магистър по

икономика в Технически университет – Юридически факултет, гр. Варна, спец. Право,

Магистър по право. Участва в квалификационни курсове за обучаващи и повишаване на

лекторските умения и организиране на обучението в сферата на Националния

осигурителен институт – 1997 г. През периода 1998г. – 2017г. е лектор в множество

семинари пред специализирана аудитория от икономисти и счетоводители по

актуални проблеми на трудовото и осигурително законодателство. През периода

от 15.09.2016г. до 31.12.2016г. е лектор в Центъра за обучение на адвокати към

Висшия адвокатски съвет пред адвокати по трудово и осигурително право.

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 40 /четиридесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, кафе-пауза и издаване на

индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна на КНОБ, след подаване

на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. Програмата

и заявление за участие може да намерите тук и тук.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на

Регионална колегия Варна - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел. за информация: 0879 843 211

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG 45 BUIN 9561 1000 2022 01

BIC: BUINBGSF

Банка: „Алианц Банк България" АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 11.08.18 г.,

трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 08.08.2018 г. вкл.