iq business

Икономически форум PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание официална покана до членовете на Регионална колегия - Варна за мероприятие, организирано от "Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени бизнес клубове".

 По въпросите пряко касаещи предстоящото събитие, молим да се обръщате към организиторите. Техните контакти можете да откриете в прикачената покана!