iq business

Отменяне ИОС на КНОБ на 5 април 2014 г. PDF Print E-mail


Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия - Варна към КНОБ Ви уведомява, че съгласно взето на 25 март 2014 г. решение от Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България се отменя провеждането на извънредното общо събрание на КНОБ, което по-рано Ви уведомихме, че ще се проведе на 5 април 2014 г. Решението на УС се обосновава със становищата на Регионалните колегии от страната, както и с липсата на окончателен проект за изменение на Устава. В тази връзка УС на КНОБ оттегля поканата за провеждане на това събрание, публикувана във вестниците „Труд” и „24 часа” от 5 март 2014 г.

Тук можете да намерите линк към новината в официалния сайт на КНОБ.