iq business

Проведен празник на независимия оценител ! PDF Print E-mail


На 21 март 2014 г. (петък) Регионала колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България отбеляза Празника на независимия оценител в ресторант „Сезони”. Специални гости на празника бяха румънските ни колеги Джорджи Догареску и Дан Иванеску.

 mg 9684 mg 9697

 mg 9704 mg 9708

Джорджи Догареску и Дан Иванеску подариха на РК - Варна картина изработена от скален материал, изобразяваща една от най-емблематичните сгради в Констанца, а именно старото казино. Дарина Бобева в качеството си на Председател на СРК - Варна с радост прие подаръка и всеки от Вас уважаеми колеги, може да го види в офиса на РК - Варна. След приключването на официалната част, се постави началото на забавленията и усмивките, като в това можете да се убедите и сами!

 mg 9758 mg 9791

 mg 9760 mg 9779

 mg 9794 mg 9847

 mg 9851 mg 9887

 mg 9889 mg 9915

 mg 9921 mg 9931

 mg 9937 mg 9940

 mg 9943 mg 9948

Съветът на Регионална колегия - Варна изказва искрени благодарности на нашия приятел Реджеб Шабанов, който запечата този хубав празник в предоставения Ви снимков материал. Негови координати за професионални фото и видео услуги можете да намерите тук.

Благодарим на всички колеги, които споделиха с нас празника, а тези от Вас които по една или друга причина бяха възпрепятствани да празнуват с нас, ще имат тази възможност на следващите ни партита!