iq business

Покана за ИОС на КНОБ - 5.04.2014 г. PDF Print E-mail

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание чл. 19, ал. 3 от Устава,  и съгласно Протокол на Управителния съвет № 41 от 22.02.2014 г. СВИКВА извънредно Общо събрание, което да се проведе на 05 април 2014 год. (събота), от 9.30 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Управителен съвет на КНОБ;

2. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ;

3. Избор на председател на Управителен съвет на КНОБ;

4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ;

5. Решение за отпадане и прекратяване на членството в КНОБ на членовете, които не са платили членския си внос до края на 2013 г.

Регистрацията на членовете на КНОБ, участващи в извънредното Общо събрание, се извършва от 7.30 часа до 9.30 часа на 05 април 2014 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 10.30 часа на 05 април 2014 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата www.ciab-bg.com.

                                      Управителен съвет на КНОБ