iq business

Извънредно общо събрание на КНОБ - 25 януари 2014 г. PDF Print E-mail

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание чл. 19, ал. 3 от Устава, по повод постъпило искане от членове на КНОБ и съгласно Протокол на Управителния съвет № 39 от 06.12.2013 г. свиква извънредно Общо събрание, което да се проведе на 25 януари 2014 год. (събота), от 9.30 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Управителен съвет на КНОБ;

2. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ;

3. Избор на председател на Управителен съвет на КНОБ;

4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ;

5. Утвърждаване на Международните стандарти за оценяване, приети от IVSC.

Регистрацията на членовете на КНОБ, участващи в извънредното Общо събрание, се извършва от 7.30 часа до 9.30 часа на 25 януари 2014 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 25 януари 2014 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

                                      Управителен съвет на КНОБ