iq business

Проведен семинар на 12.12.2013 г. PDF Print E-mail

 

На 12 декември 2013 г. се проведе семинар на тема: "Оценка на вземания" с лектор инж. Людмил Симов, организиран от Регионална колегия Варна към Камара на независимите оценители в България.

Инж. Людмил Симов запозна участниците в семинара със същността и видовете вземания, особеностите при оценка на вземания и методите за оценка.

Обучението се проведе в Двореца на културата и спорта. Участие в него взеха 25 души, от които 25 независими оценители редовни членове на КНОБ.

Ръководството на Регионална колегия Варна изказва благодарност към Председателя на УС на КНОБ за участието му като лектор в семинара и към всички оценители, които проявиха интерес, взеха активно участие и дадоха своята оценка за него в анкетните карти. Резултатите от проведената анкета можете да разгледате тук.

Очакваме Вашите предложения за теми на бъдещи семинари и дискусии на нашия електронен адрес : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  .