iq business

Проведено тренинг обучение PDF Print E-mail

На  1 декември 2013 г. /неделя/ се проведе тренинг обучение на тема: „Приложение на международните стандарти за оценяване (МСО) в практиката на независимите оценители и запознаване с основните моменти от Осмата международна конференция на оценителите” с лектори: инж. Румен Неделчев и инж. Димитър Димитров, организиран от Регионална колегия Варна към Камара на независимите оценители в България.

 img 0485img 0504

Инж. Румен Неделчев запозна аудиторията с новите моменти в МСО 2013, като изтъкна различията между Стандартите за бизнес оценка и Международните стандарти за оценяване от 2013 г., посочи измененията в МСО 2013 спрямо МСО 2011 и ни представи практическото приложение на МСО 2013.  Инж. Димитър Димитров ни запозна с материалите от Осмата международни конфереция на оценителите на машини и съоръжения организирана от IVSC в Санкт Петербург,Русия на 18-20 септември 2013 г.

 img 0486img 0484

img 0495img 0498

Обучението се проведе в Двореца на културата и спорта. Участие в него взеха 35 души, от които 35 независими оценители редовни членове на КНОБ.

img 0491img 0494

Ръководството на Регионална колегия Варна изказва благодарност към лекторите в тренинг обучението и към всички оценители, които проявиха интерес, взеха активно участие и дадоха своята оценка за него в анкетните карти. Резултатите от проведената анкета можете да разгледате тук.

Очакваме Вашите предложения за теми на бъдещи семинари и дискусии на нашия електронен адрес : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  .