iq business

ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЕ И СЕМИНАР PDF Print E-mail


Регионална колегия - Варна организира два семинара както следва:

ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЕ

на тема:

“Приложение на международните стандарти за оценяване (МСО) в практиката на независимите оценители и запознаване с основните моменти от 8-та международна конференция на оценителите"

Дата: 01.12.2013 г. /неделя/ от 08.30ч.

Място: гр. Варна, Дворец на културата и спорта, бул. "Княз Борис I" №115, вх. 2, офис 1044 /в дясно по коридора/.

Лектори:  инж. Румен Неделчев и инж. Димитър Димитров

Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия Варна има удоволствието да предложи на Вашето внимание тренинг обучение със следните направления:

  1. Подробен преглед на Международните стандарти за оценяване и отразяване на новите моменти в МСО 2013 спрямо МСО 2011;
  2. Основни моменти от Осмата международна конференция на оценителите на Машини, уредби и оборудване, организирана от IVSC в Санкт Петербург, Русия на 18-20 септември 2013 г.;Такса за участие: 60 лв. с ДДС за членове на КНОБ;

                                 120 лв. с ДДС за други участници.

Цената включва:

  • работни материли;
  • дискусии;
  • две кафе – паузи;
  • обяд.

Регистрация за участие

1. Заявка: в офиса на КНОБ РК – Варна, ДКС, бул. "Княз Борис I" №115, офис 1024 или на тел. 052 61 64 61 и моб. 0879 84 32 11;

2.  Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

                    Банка:        "Алианц Банк България" АД

                    BIC:           BUINBGSF

                    IBAN:        BG45BUIN95611000202201

                    Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: такса семинар и трите имена на участника;

3. Потвърждаване: след извършено плащане и представено копие на платежно нареждане в установения срок в офиса на РК - Варна или на  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Краен срок за записване: 27.11.2013 г. 


СЕМИНАР

на тема:

"Оценка на вземанията"
 

Дата12.12.2013 г. /четвъртък/ от 09.00ч.

Мястогр. Варна, Дворец на културата и спорта, бул. "Княз Борис I" №115, вх. 2, офис 1044 /в дясно по коридора/.

Лекторинж. Людмил Симов - независим оценител, председател на УС на КНОБ

Регистрационна карта

Програма

Програмата и допълнителна информация ще получите впоследствие.

Такса за участие: 60 лв. с ДДС за членове на КНОБ;

                                 120 лв. с ДДС за други участници.

Цената включва:

  • работни материли;
  • дискусии;
  • кафе – пауза;
  • обяд;

Регистрация за участие: по установения вече ред.

Краен срок за записване: 10.12.2013 г.