iq business

Членове


Име, презиме и фамилия:
 
Оценителска правоспособност:
 
Град:
 


Име Град Мобилен Телефон
1 Ангел Илиев Владов Варна 0888263345 052642060

Ангел Илиев Владов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

2 Анелия Стефанова Илиева Варна 0888403761 052644225

Анелия Стефанова Илиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

3 Атанас Неделчев Атанасов Варна 0888099942

Атанас Неделчев Атанасов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски Земи и Трайни насаждения, Машини и съоръжения

4 Бисер Николов Атанасов Варна 0896662442

Бисер Николов Атанасов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

5 Благовеста Рашкова Янчева Варна 0899158474

Благовеста Рашкова Янчева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

6 Борислав Захариев Христов Варна 0888263346 052656565

Борислав Захариев Христов
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания

7 Борислав Любомиров Найденов Варна 0888596858 052609550

Борислав Любомиров Найденов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

8 Валерия Йосифова Йоргова Варна 0895626686

Валерия Йосифова Йоргова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

9 Велико Стефанов Йорданов Силистра 0888917843 086822303

Велико Стефанов Йорданов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

10 Величка Банкова Паликова Варна 0899109586 052630252

Величка Банкова Паликова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

11 Веселин Георгиев Николов Балчик 0899894375 057975904

Веселин Георгиев Николов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

12 Веселин Стоянов Видолов Варна 0888363544 052637262

Веселин Стоянов Видолов
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

13 Веска Пенчева Янева Варна 0899161731 052563222

Веска Пенчева Янева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

14 Владислава Владова Бретт Троян 0887046544

Владислава Владова Бретт
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насъждения

15 Галин Методиев Тодоров Варна 0894781874

Галин Методиев Тодоров
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

16 Георги Йорданов Драгиев Варна 0888516718 052308640

Георги Йорданов Драгиев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения    

17 Дарина Русева Бобева-Илиева Варна 0888884189 052989414

Дарина Русева Бобева-Илиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

18 Делян Михайлов Щерев Варна 0888641512

Делян Михайлов Щерев
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

19 Деян Веселинов Дончев Варна 0876333513

Деян Веселинов Дончев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

20 Диана Георгиева Пенева Варна 0877515272 052638636

Диана Георгиева Пенева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания

21 Диана Добрева Велинова Варна 0896890096 052601702

Диана Добрева Велинова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

22 Димитрина Иванова Мичева-Спасова Балчик 0888476731 057976691

Димитрина Иванова Мичева-Спасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

23 Димитър Илиев Босев Габрово 0899146200; 0887308221 066820811

Димитър Илиев Босев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

24 Димитър Петров Христов Варна 0889947373 052562865

Димитър Петров Христов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

25 Добромил Петров Добрев Варна 0888317041 052631040

Добромил Петров Добрев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

26 Донка Георгиева Михайлова Варна 0899145187

Донка Георгиева Михайлова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

27 Донка Димова Михайлова Варна 0887930092 052645114

Донка Димова Михайлова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

28 Донка Костова Сивкова Варна 0887114981 052622422

Донка Костова Сивкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

29 Елена Костова Василева Варна 0887266707 052656045

Елена Костова Василева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения    

30 Еленка Маринова Петкова Варна 0889997456 052303936

Еленка Маринова Петкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения    

31 Емилия Дякова Генова Варна 0878754589

Емилия Дякова Генова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

32 Живка Недева Бонева Варна 0888205332 052603518

Живка Недева Бонева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

33 Живко Борисов Баев Варна 0886096811 052606688

Живко Борисов Баев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

34 Злати Станев Златев Дългопол 0887002243

Злати Станев Златев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

35 Златин Диянов Райчев Добрич 0895455718

Златин Диянов Райчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

36 Ивайло Веселинов Гетов Варна 0887580375; 0885550015

Ивайло Веселинов Гетов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

37 Иван Георгиев Инкьов Варна 0898480970 052372978

Иван Георгиев Инкьов
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

38 Иван Йорданов Йорданов Варна 0885209059 052625908

Иван Йорданов Йорданов
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

39 Иван Колев Колев Добрич 0887661250 058834633

Иван Колев Колев
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

40 Иванка Тонева Куртева Добрич 0888425942 058837868

Иванка Тонева Куртева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

41 Иво Ангелов Костов Варна 0887731144 052322493

Иво Ангелов Костов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания; Финансови активи и финансови институции

42 Илияна Росенова Монова-Христова Варна 0888354461

Илияна Росенова Монова-Христова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

43 Йордан Иванов Герчев Варна 0888526235. 052625308

Йордан Иванов Герчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

44 Йорданка Бончева Тодорова Добрич 0888912986. 058605233

Йорданка Бончева Тодорова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

45 Йорданка Стефанова Куртева Варна 0898668892 052614758

Йорданка Стефанова Куртева
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

46 Калина Василева Василева Варна 0886840064 052633587

Калина Василева Василева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

47 Кичка Тодорова Кателиева-Станева Варна 0888845646 052980922.

Кичка Тодорова Кателиева-Станева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

48 Красимира Божкова Кателиева Варна 0889224569 052304349

Красимира Божкова Кателиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

49 Ламбия Тодорова Мирчева Варна 0887115476 052758674

Ламбия Тодорова Мирчева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

50 Лена Христова Тодорова Варна 0898847647

Лена Христова Тодорова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

51 Лъчезар Александров Алексиев Варна 0878606185

Лъчезар Александров Алексиев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

52 Людмил Иванов Велинов Варна 0888710750 052601702

Людмил Иванов Велинов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

53 Маргарита Димитрова Николова Балчик 0887519842 057975904

Маргарита Димитрова Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

54 Мариана Иванова Маркова Варна 0898726461 052569754

Мариана Иванова Маркова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

55 Мариана Кирилова Гегова Варна 0887896195

Мариана Кирилова Гегова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

56 Мариана Михайлова Тороманова Варна 0888229509 052607327

Мариана Михайлова Тороманова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

57 Мариана Христова Чакърова Варна 0899923211 052322136

Мариана Христова Чакърова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

58 Марин Михайлов Михайлов Варна 0888452298 052508446

Марин Михайлов Михайлов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

59 Мария Атанасова Старцева Русе 0888701721

Мария Атанасова Старцева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

60 Мария Русева Атанасова Варна 0887466335 052630252

Мария Русева Атанасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

61 Миглена Райчева Иванова Варна 0898899724

Миглена Райчева Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

62 Милена Димова Танкова Варна 0885054908 052506898

Милена Димова Танкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

63 Милка Димитрова Атанасова Варна 0887973228 052756904

Милка Димитрова Атанасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

64 Милка Йорданова Иванова Варна 0899911821 052520027

Милка Йорданова Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

65 Мина Михайлова Савова Варна 0888331108

Мина Михайлова Савова
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти

66 Надя Енчева Костова Варна 0888805651 052660717

Надя Енчева Костова
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания

67 Невена Стефанова Димитрова Варна 0888693556 052601600

Невена Стефанова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

68 Невяна Ангелова Григорова Варна 0894339544

Невяна Ангелова Григорова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

69 Нейка Богославова Христова Варна 0887751617

Нейка Богославова Христова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

70 Нели Костадинова Михайлова Варна 0888600843 052502304

Нели Костадинова Михайлова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

71 Нелияна Иванова Иванова Варна 0888555418 052664000

Нелияна Иванова Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

72 Николай Димитров Димитров Аксаково 0888809749 052504683

Николай Димитров Димитров
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

73 Николай Недков Ангелов Варна 0878425009 052640465

Николай Недков Ангелов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

74 Николай Стоянов Стоянов Варна 0888525552

Николай Стоянов Стоянов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

75 Пенка Ангелова Василева Троян 0888699150

Пенка Ангелова Василева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насъждения

76 Пенка Георгиева Любомирова Варна 0898582172

Пенка Георгиева Любомирова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

77 Пенка Йорданова Димитрова Варна 0898578279 052627096

Пенка Йорданова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

78 Пенка Христова Митева Добрич 0899223420

Пенка Христова Митева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

79 Пепа Стефанова Атанасова Варна 0898539113 052654636

Пепа Стефанова Атанасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

80 Петка Димитрова Христова Варна 0887148998 052562865

Петка Димитрова Христова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

81 Петранка Койчева Маринова Варна 0886840215 052624090

Петранка Койчева Маринова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

82 Петър Атанасов Влаев Варна 0878315240 052610269

Петър Атанасов Влаев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения    

83 Петя Хараланова Добрева Варна 0887033303 052301300

Петя Хараланова Добрева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

84 Пламен Благов Илиев Варна 0888896455 052989414

Пламен Благов Илиев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания

85 Пламен Добромилов Добрев Варна 0888990528

Пламен Добромилов Добрев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

86 Пламен Иванов Маринов Добрич 0899115083

Пламен Иванов Маринов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

87 Пламен Христов Панайотов Варна 0899829491 052600856

Пламен Христов Панайотов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания

88 Радка Василева Николова Добрич 0888159707 058603592

Радка Василева Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

89 Радослав Христов Станчев Варна 0885126642 052625043

Радослав Христов Станчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

90 Рени Иванова Попова Варна 0888675003

Рени Иванова Попова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

91 Рени Йорданова Николова Търговище 0887836190

Рени Йорданова Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

92 Руска Николова Димитрова Варна 0888204905 052600702

Руска Николова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

93 Светла Димитрова Петкова Варна 0888432804 052637144

Светла Димитрова Петкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

94 Светла Красимирова Кулинска Варна 0888564321

Светла Красимирова Кулинска
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

95 Светлана Иванова Бончева Варна 0888925697 052605635

Светлана Иванова Бончева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

96 Светлана Рускова Дафова Варна 0898528797

Светлана Рускова Дафова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

97 Свилен Георгиев Пейчев Силистра 0888856350 086820420

Свилен Георгиев Пейчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

98 Силвия Богданова Иванова Варна 0888123664

Силвия Богданова Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

99 Силвия Христова Михова Варна 0884730701

Силвия Христова Михова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения

100 Симеон Димитров Симов Варна 0887568320 052660701

Симеон Димитров Симов
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания

101 Стефан Тодоров Данговски Варна 0888773608 052826036; 052644225

Стефан Тодоров Данговски
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

102 Стефка Иванова Мавродиева Добрич 0887144311 058604365

Стефка Иванова Мавродиева
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, Други активи (вкл. декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти-паметници на културата)

103 Стилиана Любчева Радева-Свракова Варна 0889236342 052648187

Стилиана Любчева Радева-Свракова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

104 Стоян Калчев Иванов Варна 0877337750

Стоян Калчев Иванов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

105 Танислав Христов Онцов Варна 0888878802

Танислав Христов Онцов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

106 Таня Пенчева Панайотова Варна 0888204935 052383336

Таня Пенчева Панайотова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

107 Теодора Димитрова Николаева Троян 0888929695

Теодора Димитрова Николаева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

108 Филипина Георгиева Сидерова Варна 0888580611 052600011

Филипина Георгиева Сидерова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

109 Христина Людмилова Ангелова Варна 0878181910; 0893576166

Христина Людмилова Ангелова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприяитя и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, Земеделски земи и трайни насаждения

110 Христо Атанасов Крачунов Варна 0899902978 052302191

Христо Атанасов Крачунов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, Търговски предприятия и вземания

111 Цанко Найденов Спасовски Троян 0885649968

Цанко Найденов Спасовски
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насъждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания

112 Цвета Василева Вълчева Варна 0889384429 052605963

Цвета Василева Вълчева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

113 Цветана Георгиева Ангелова Варна 0888731346 052616048

Цветана Георгиева Ангелова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

114 Цветанка Начева Николова Варна 0887887112

Цветанка Начева Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

115 Шена Метова Хаджиева Варна 0889514664

Шена Метова Хаджиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

116 Яна Асенчова Новоселска Варна 0887420060

Яна Асенчова Новоселска
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

117 Янка Костадинова Димитрова Добрич 0889357408 058604365

Янка Костадинова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти