iq business

 

Новини

knob new29.09.2014 г.

Изпити за придобиване на оценителска правоспособност >>

obshto sybranie15.09.2014 г.

Покана за Общо събрание на  КНОБ >>


 


 

 


 

 

 


Камара на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна