iq business

 

Новини

knob new27.10.2014 г.

Нови управителни органи на КНОБ >>

knob new29.09.2014 г.

Изпити за придобиване на оценителска правоспособност >>


 


 

 


 

 

 Камара на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна